Na zistenie chýb používame originálne diagnostické zariadenia pre motorové vozidlá.

  • PREPROGRAMOVANIE RIADIACEJ JEDNOTKY
  • SLEDOVANIE HODNÔT RIADIACEJ JEDNOTKY V REÁLNOM ČASE
  • ČÍTANIE A VYMAZÁVANIE PAMÄTI ZÁVAD
  • AKTIVÁCIA A DEAKTIVÁCIA AIRBAGU
  • NASTAVENIE PREDSTIHU, VOĽNOBEŽNÝCH OTÁČOK A INÝCH VELIČÍN MOTORA
  • TEST AKČNÝCH ČLENOV
  • MAZANIE SERVISNÝCH INTERVALOV

kontaktujte nas tlacitko modre